+:~: - Chocohime - :~:+ View my profile


Ame งดจัดรายการระยะนึง ขอเชิญรับฟังนักจัดรายการท่านอื่นจัดตามเวลาปกติครับ

เป็นหน้าที่รวบรวมเมนูการทำโวคาลอยด์ที่เคยอัพไว้